Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

9. Промяна на дневния ред

Председателят съобщи, че в съответствие с член 152, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП и след консултация с политическите групи, председателят на Европейския парламент предлага дневният ред за следобед да бъде променен както следва:

- Докладът относно износа на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2015/2114(INI)] Докладчик: Bodil Valero (A8-0338/2015) (точка 32 от дневния ред) ще бъде вписан като четвърта точка за следобеда след изявлението относно 20-та годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

Дневният ред беше променен.

Правна информация - Политика за поверителност