Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk

9. Změna pořadu jednání

Předsedající v souladu s čl. 152 odst. 2 jednacího řádu a po konzultaci s politickými skupinami oznámila, že předseda Evropského parlamentu navrhuje změnit dnešní odpolední pořad jenání takto:

- zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)], zpravodajka: Bodil Valero (A8-0338/2015) (bod 32 OJ) bude zařazena jako čtvrtý bod odpoledního pořadu jednání po prohlášení o 20. výročí Daytonské mírové dohody.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Pořad jednání je tudíž změněn.

Právní upozornění - Ochrana soukromí