Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg

9. Ændring af dagsordenen

Formanden meddelte, at formanden for Europa-Parlamentet i overensstemmelse med forretningens artikel 152, stk. 2, og efter høring af de politiske grupper foreslog at ændre eftermiddagens dagsorden som følger:

- Betænkningen om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2015/2114(INI)] Ordfører: Bodil Valero (A8-0338/2015) (punkt 32 i OJ) ville blive opført som det fjerde punkt efter erklæringen om 20-året for Dayton-fredsaftalen.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Dagsordenen ændredes i overensstemmelse hermed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik