Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg

9. Zmiana porządku obrad

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 152 ust. 2 Regulaminu, po konsultacji z grupami politycznymi, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaproponował nastepującą zmianę porządku obrad popołudniowych:

- sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2015/2114(INI)] Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0338/2015) (pkt 32 Dz.U.) zostanie ujęte jako czwarty punkt porządku obrad popołudniowych, po oświadczeniu w sprawie 20. rocznicy porozumienia pokojowego z Dayton.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Niniejszym porządek obrad został zmieniony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności