Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

9. Zmena programu rokovania

Predsedníčka oznámila, že v súlade s článkom 152 ods. 2 rokovacieho poriadku a po konzultácii s politickými skupinami predseda Európskeho parlamentu navrhol zmeniť programu rokovania na dnešné popoludnie takto:

- Správa o vývoze zbraní: vykonávaní spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)] Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0338/2015) (point 32 de l'OJ) sa zaradí ako štvrtý popoludňajší bod po vyhlásení k 20. výročiu Daytonskej mierovej dohody.

Parlament návrh schválil.

Program rokovania bol zmenený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia