Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

9. Ändring av föredragningslistan

Talmannen meddelade att Europaparlamentets talman, i enlighet med artikel 152.2 i arbetsordningen och efter att ha samrått med de politiska grupperna, föreslog att man skulle ändra föredragningslistan för den här eftermiddagen enligt följande:

- Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2015/2114(INI)] Föredragande: Bodil Valero (A8-0338/2015) (OJ punkt 32) skulle införas som fjärde punkt under eftermiddagen, efter uttalandet om 20-årsdagen för Daytonavtalet.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy