Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0903(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0347/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0347/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0450

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11.1. Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015).
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0450)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου