Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0905(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0346/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0346/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0452

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11.3. Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015).
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0452)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου