Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0905(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0346/2015

Ingivna texter :

A8-0346/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0452

Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

11.3. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 16.12.2015).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0452)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy