Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2295(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0363/2015

Ingediende teksten :

A8-0363/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0454

Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

11.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van Ierland – EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0454)

Juridische mededeling - Privacybeleid