Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2295(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0363/2015

Predkladané texty :

A8-0363/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0454

Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

11.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Írska EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0454)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia