Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2295(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0363/2015

Ingivna texter :

A8-0363/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0454

Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

11.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/006 - IE/PWA International, från Irland) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0454)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy