Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/3010(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1345/2015

Ingediende teksten :

B8-1345/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0455

Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

11.6. Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement over het ontwerp van uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - Commissie ENVI - rapporteurs: Pavel Poc en Renate Sommer

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0455)

Juridische mededeling - Privacybeleid