Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3010(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1345/2015

Ingivna texter :

B8-1345/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.6

Antagna texter :

P8_TA(2015)0455

Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

11.6. Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om antagandet av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI-utskottet - föredragande: Pavel Poc och Renate Sommer

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0455)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy