Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1351/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0461

Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg

11.12. Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000140/2015) af Claude Moraes; for LIBE, til Kommissionen: Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Forhandlingen fandt sted den 2. december 2015 (punkt 17 i protokollen af 2.12.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 16. december 2015 (punkt 10 i protokollen af 16.12.2015).

Forslag til beslutning B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 og B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1349/2015

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1351/2015

(erstatter B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 og B8-1361/2015):

stillet af:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom og Tibor Szanyi, for S&D-Gruppen,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez og Pavel Telička, for ALDE-Gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez og Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek og Monika Vana, for Verts/ALE-Gruppen.

—   Laura Ferrara og Ignazio Corrao.

Vedtaget (P8_TA(2015)0461)

(Forslag til beslutning B8-1360/2015 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik