Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1351/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0461

Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg

11.12. Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Arutelu toimus 2. detsembril 2015 (2.12.2015 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 16. detsembril 2015 (16.12.2015 protokolli punkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 ja B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1349/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1351/2015

(asendades B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 ja B8-1361/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom ja Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

—   Laura Ferrara ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0461)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1360/2015 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika