Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1351/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0461

Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg

11.12. Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (äänestys)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000140/2015): Claude Moraes; LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Keskustelu käytiin 2. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 2.12.2015, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 16. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 10).

Päätöslauselmaesitykset B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 ja B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1349/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1351/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 ja B8-1361/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom ja Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Laura Ferrara ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0461)

(Päätöslauselmaesitys B8-1360/2015 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö