Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2935(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-1351/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0461

Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

11.12. De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (stemming)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000140/2015) van Claude Moraes; namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 december 2015 (punt 17 van de notulen van 2.12.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 16 december 2015 (punt 10 van de notulen van 16.12.2015).

Ontwerpresoluties B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 en B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1349/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1351/2015

(ter vervanging van B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 en B8-1361/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom en Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

—   Laura Ferrara en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2015)0461)

(Ontwerpresolutie B8-1360/2015 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid