Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1351/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0461

Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg

11.12. Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (głosowanie)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000140/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Sytuacja na Węgrzech w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debata odbyła się dnia 2 grudnia 2015 r. (pkt 17 protokołu z dnia 2.12.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 16 grudnia 2015 (pkt 10 protokołu z dnia 16.12.2015).

Projekty rezolucji B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 i B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1349/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1351/2015

(zastępujący B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 i B8-1361/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom i Tibor Szanyi, w imieniu grupy S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Monika Vana, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

—   Laura Ferrara i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2015)0461)

(Projekt rezolucji B8-1360/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności