Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1351/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0461

Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg

11.12. Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (vot)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000140/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Dezbaterea a avut loc la 2 decembrie 2015 (punctul 17 al PV din 2.12.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 16 decembrie 2015 (punctul 10 al PV din 16.12.2015).

Propuneri de rezoluții B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 și B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1349/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1351/2015

(care înlocuiește B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 și B8-1361/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom și Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE.

—   Laura Ferrara și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2015)0461)

(Propunerea de rezoluție B8-1360/2015 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate