Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25 (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin и Stanislav Polčák

Доклад Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor и Andrejs Mamikins

Доклад Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly и Andrejs Mamikins

Доклад Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling и Andrejs Mamikins

Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins.

Правна информация - Политика за поверителност