Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins και Stanislav Polčák

Έκθεση Anneliese Dodds και Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin και Stanislav Polčák

Έκθεση Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor και Andrejs Mamikins

Έκθεση Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly και Andrejs Mamikins

Έκθεση Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling και Andrejs Mamikins

Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil και Andrejs Mamikins.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου