Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25 - 2015/3006(RSP)B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins en Stanislav Polčák

Verslag Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin en Stanislav Polčák

Verslag Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor en Andrejs Mamikins

Verslag Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly en Andrejs Mamikins

Verslag Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling en Andrejs Mamikins

De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil en Andrejs Mamikins.

Juridische mededeling - Privacybeleid