Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg

12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling i Andrejs Mamikins

Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności