Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg

12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins și Stanislav Polčák

Raport Anneliese Dodds și Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin și Stanislav Polčák

Raport Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor și Andrejs Mamikins

Raport Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling și Andrejs Mamikins

Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil și Andrejs Mamikins.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate