Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

Správa: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin a Stanislav Polčák

Správa: Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor a Andrejs Mamikins

Správa: Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly a Andrejs Mamikins

Správa: Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling a Andrejs Mamikins

Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia