Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 -(2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Betänkande Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin och Stanislav Polčák

Betänkande Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor och Andrejs Mamikins

Betänkande Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly och Andrejs Mamikins

Betänkande Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling och Andrejs Mamikins

Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy