Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg

13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Costas Mavrides havde tilkendegivet, at han ikke havde ønsket at deltage i den endelige afstemning om betænkningen af Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik