Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Costas Mavrides heeft laten weten dat hij niet had willen deelnemen aan de eindstemming over het verslag Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid