Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2229(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0344/2015

Внесени текстове :

A8-0344/2015

Разисквания :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0470

Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

15. Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област [2015/2229(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, която отказа въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, и Takis Hadjigeorgiou.

Председателят приветства с добре дошъл кардинал Герхард Людвиг Мюлер, префект на Конгрегацията за доктрината на вярата, който зае място на официалната трибуна.

Изказаха се: Jordi Sebastià, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon и Josef Weidenholzer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Мария Габриел, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan и Gilles Pargneaux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin и Heidi Hautala.

Изказаха се: Christos Stylianides и Cristian Dan Preda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 17.12.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност