Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2229(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0344/2015

Ingediende teksten :

A8-0344/2015

Debatten :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Stemmingen :

PV 17/12/2015 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0470

Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

15. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie [2015/2229(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, die een “blauwe kaart”-vraag van Bernd Lucke weigert, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, en Takis Hadjigeorgiou.

De Voorzitter verwelkomt kardinaal Gerhard Ludwig Müller, prefect van de Congregatie voor de doctrine van het geloof, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

Het woord wordt gevoerd door Jordi Sebastià, James Carver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon en Josef Weidenholzer.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan en Gilles Pargneaux.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin en Heidi Hautala.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Cristian Dan Preda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 17.12.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid