Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2229(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0344/2015

Texte depuse :

A8-0344/2015

Dezbateri :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0470

Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg

15. Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință (dezbatere)
CRE

Raportul referitor la Raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2015/2229(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Doru-Claudian Frunzulică (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, care a refuzat să i se adreseze o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, și Takis Hadjigeorgiou.

Președintele i-a urat bun-venit cardinalului Gerhard Ludwig Müller, prefectul Congregației pentru Doctrina Credinței, care a luat loc în tribuna oficială.

Au intervenit: Jordi Sebastià, James Carver, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon și Josef Weidenholzer.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan și Gilles Pargneaux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin și Heidi Hautala.

Au intervenit: Christos Stylianides și Cristian Dan Preda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 17.12.2015.

Notă juridică - Politica de confidențialitate