Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2229(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0344/2015

Predkladané texty :

A8-0344/2015

Rozpravy :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0470

Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

15. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2015/2229(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Doru-Claudian Frunzulică (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, a Takis Hadjigeorgiou.

Predseda privítal kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta kongregácie pre náuku viery, prítomného na tribúne pre hostí.

Vystúpili títo poslanci: Jordi Sebastià, James Carver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon a Josef Weidenholzer.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan a Gilles Pargneaux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin a Heidi Hautala.

Vystúpili: Christos Stylianides a Cristian Dan Preda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia