Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2229(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0344/2015

Ingivna texter :

A8-0344/2015

Debatter :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0470

Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

15. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området [2015/2229(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Doru-Claudian Frunzulică (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga "blått kort" från Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, och Takis Hadjigeorgiou.

Talmannen hälsade kardinal Gerhard Ludwig Müller, prefekt för Troskongregetionen, som hade tagit plats på åhörarläktaren, välkommen.

Talare: Jordi Sebastià, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon och Josef Weidenholzer.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin och Heidi Hautala.

Talare: Christos Stylianides och Cristian Dan Preda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy