Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

16. Задържане и използване на насилие спрямо лицата, търсещи убежище (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Задържане и използване на насилие спрямо лицата, търсещи убежище (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Diane James, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Мария Габриел, Josef Weidenholzer, Helga Stevens и Nathalie Griesbeck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Malin Björk, която отказа въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Емил Радев, Илияна Йотова, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post и Nikolaos Chountis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić и Elly Schlein.

Изказаха се: Christos Stylianides (член на Комисията) и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност