Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg

16. Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja nende suhtes jõu kasutamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja nende suhtes jõu kasutamine (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens ja Nathalie Griesbeck.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Malin Björk, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post ja Nikolaos Chountis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić ja Elly Schlein.

Sõna võtsid Christos Stylianides (komisjoni liige) ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika