Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg

16. Pritvaranje i uporaba sile protiv tražitelja azila (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Pritvaranje i uporaba sile protiv tražitelja azila (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Janice Atkinson, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens i Nathalie Griesbeck.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Malin Björk, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post i Nikolaos Chountis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić i Elly Schlein.

Govorili su: Christos Stylianides (povjerenik Komisije) i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti