Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

16. Detentie van en gebruik van geweld tegen asielzoekers (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Detentie van en gebruik van geweld tegen asielzoekers (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens en Nathalie Griesbeck.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Malin Björk, die een “blauwe kaart”-vraag van Gianluca Buonanno weigert, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post en Nikolaos Chountis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić en Elly Schlein.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie) en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid