Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg

16. Przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Diane James w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens i Nathalie Griesbeck.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Malin Björk, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie Gianlukę Buonanna zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post i Nikolaos Chountis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić i Elly Schlein.

Głos zabrali: Christos Stylianides (członek Komisji) i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności