Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg

16. Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Diane James, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens și Nathalie Griesbeck.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Malin Björk, care a reuzat să i se adreseze o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post și Nikolaos Chountis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić și Elly Schlein.

Au intervenit: Christos Stylianides (membru al Comisiei) și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate