Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

16. Zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti nim (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti nim (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janice Atkinson, Diane James v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens a Nathalie Griesbeck.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Malin Björk, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post a Nikolaos Chountis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić a Elly Schlein.

Vystúpili: Christos Stylianides (člen Komisie) a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia