Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

17. Създаване на анкетна комисия
CRE

В съответствие с член 198 от Правилника за дейността на ЕП Председателският съвет получи искане, внесено от 283 членове на ЕП, за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор.

По време на своето заседание следобед Председателският съвет констатира, че искането е надлежно внесено от повече от една трета от членовете, които съставляват Парламента, и реши да представи на пленарното заседание предложение за решение относно създаването на анкетната комисия, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата .


Предложението за решение (B8-1424/2015) се намира на сайта Europarl.

Парламентът ще гласува това предложение в началото на времето за гласуване утре.

Срок за внасяне на изменения към предложението на Председателския съвет относно числения състав на анкетната комисия: сряда, 16 декември 2015 г. в 20 ч.

Гласуването относно назначенията в анкетната комисия ще се проведе на 19 януари 2016 г.

°
° ° °

Изказа се Notis Marias относно срока, с който разполагат членовете на ЕП, във връзка с анкетната комисия.

Правна информация - Политика за поверителност