Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

17. Σύσταση εξεταστικής επιτροπής
Πλήρη Πρακτικά

Σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού, η Διάσκεψη των Προέδρων έλαβε αίτηση την οποία κατέθεσαν 283 βουλευτές με αντικείμενο τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην απογευματινή της συνεδρίαση, η Διάσκεψη των Προέδρων διαπίστωσε ότι η αίτηση υποβλήθηκε εγκύρως από αριθμό βουλευτών που υπερβαίνει το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των μελών του Κοινοβουλίου και αποφάσισε να υποβάλει στην Ολομέλεια πρόταση απόφασης για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της εξεταστικής επιτροπής .


Η πρόταση απόφασης (B8-1424/2015) διατίθεται στον ιστότοπο Europarl.

Το Σώμα θα κληθεί να ψηφίσει επί της πρότασης αυτής στην αρχή της αυριανής ώρας των ψηφοφοριών.

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών επί της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με την αριθμητική σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής: Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 στις 20.00.

Η ψηφοφορία σχετικά με τους διορισμούς μελών της εξεταστικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2016.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με την προθεσμία που τίθεται στην διάθεση των βουλευτών όσον αφορά την εξεταστική επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου