Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg

17. Uurimiskomisjoni moodustamine
CRE

Esimeeste konverents on saanud kooskõlas kodukorra artikliga 198 taotluse, mille esitasid 283 parlamendiliiget autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamiseks.

Esimeeste konverents tõdes oma koosolekul, et taotlus oli esitatud nõuetekohaselt rohkem kui veerandi parlamendiliikmete poolt, ja otsustas esitada täiskogu istungil ettepaneku võtta vastu otsus uurimiskomisjoni moodustamise, selle volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta.


Otsuse ettepanek (B8-1424/2015) on kättesaadav Europarli veebisaidil.

Parlamenti kutsuti üles selle ettepaneku üle järgmisel päeval toimuva hääletuse algul hääletama.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg esimeeste konverentsi ettepanekule uurimiskomisjoni liikmete arvu kohta: kolmapäev, 16. detsember 2015 kell 20.00.

Hääletus komisjoni liikmete nimetamise üle toimub 19. jaanuaril 2016.

°
° ° °

Sõna võttis Notis Marias parlamendiliikmetele seoses uurimiskomisjoniga kehtestatud tähtaja kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika