Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

17. Instelling van een enquêtecommissie
CRE

De Conferentie van voorzitters heeft overeenkomstig artikel 198 van het Reglement een verzoek van 283 leden ontvangen om instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector.

In haar vergadering van vanmiddag heeft de Conferentie van voorzitters geconstateerd dat het verzoek naar behoren door meer dan een vierde van de leden van het Parlement was ingediend en besloten de plenaire vergadering een ontwerpbesluit voor te leggen over de instelling van een enquêtecommissie, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode.


Het ontwerpbesluit (B8-1424/2015) is beschikbaar op Europarl.

Het Parlement zal morgen aan het begin van de stemmingen over dit ontwerpbesluit moeten stemmen.

Termijn voor de indiening van amendementen op het voorstel van de Conferentie van voorzitters betreffende het aantal leden van de enquêtecommissie: woensdag 16 december 2015, 20.00 uur.

De stemming over de benoemingen in de enquêtecommissie zal op 19 januari 2016 plaatsvinden.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over de termijn waarover de leden beschikken voor de enquêtecommissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid