Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

17. Zriadenie vyšetrovacieho výboru
CRE

V súlade s článkom 198 rokovacieho poriadku Konferencia predsedov dostala žiadosť 283 poslancov o zriadenie vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle.

Konferencia predsedov na svojej dnešnej popoludňajšej schôdzi konštatovala, že žiadosť bola riadne predložená viac než jednou štvrtinou všetkých poslancov Parlamentu a rozhodla sa predložiť na plenárnom zasadnutí návrh rozhodnutia o zriadení, právomociach, počte členov a trvaní mandátu vyšetrovacieho výboru.

Návrh rozhodnutia (B8-1424/2015) je dostupný na intranetovej stránke Europarl.

Parlament bude o tomto návrhu hlasovať na začiatku zajtrajšieho hlasovania.

Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k návrhu Konferencie predsedov, ktorý sa týka zloženia vyšetrovacieho výboru: streda 16. decembra 2015 o 20.00 h.

Hlasovanie o nomináciách do vyšetrovacieho výboru sa uskutoční 19. januára 2016.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Notis Marias k lehote, ktorú majú poslanci k dispozícii, pokaľ ide o vyšetrovací výbor.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia