Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0440(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0339/2015

Разисквания :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0467

Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

20. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [2015/2096(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete и Barbara Lochbihler представиха препоръките и доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth и Olga Sehnalová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Marek Jurek и Notis Marias.

Изказаха се: Andrus Ansip, Sandra Kalniete и Barbara Lochbihler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5, точка 9.6 и точка 9.7 от протокола от 17.12.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност