Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0440(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0339/2015

Συζήτηση :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0467

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

20. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) *** - Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) - Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) *** (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου [2015/2096(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Οι Sandra Kalniete και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις συστάσεις και την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Marek Jurek και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip, Sandra Kalniete και Barbara Lochbihler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5, σημείο 9.6 και σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου