Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0440(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0339/2015

Debaty :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0467

Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg

20. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) *** - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) *** (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [2015/2096(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete i Barbara Lochbihler przedstawiły zalecenia i sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth i Olga Sehnalová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Marek Jurek i Notis Marias.

Głos zabrali: Andrus Ansip, Sandra Kalniete i Barbara Lochbihler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5, pkt 9.6 i pkt 9.7 protokołu z dnia 17.12.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności