Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0440(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0339/2015

Rozpravy :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0467

Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

20. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej *** - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) *** (rozprava)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [2015/2096(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete a Barbara Lochbihler predstavili odporúčania a správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth a Olga Sehnalová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Marek Jurek a Notis Marias.

Vystúpili: Andrus Ansip, Sandra Kalniete a Barbara Lochbihler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5, bod 9.6 a bod 9.7 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia